Супровід господарської діяльності та адміністрування

Незважаючи на наявність юрисконсультів і юридичних служб на підприємствах, періодично виникає ряд питань, які потребують залучення зовнішніх радників, здатних не тільки виявити і виключити існуючі і можливі ризики, а й надати комплексне консультування і сформувати необхідну бізнес-стратегію, що дозволяє в подальшому уникнути подібних ситуацій.

Найбільш затребуваними послугами у клієнтів ADER HABER є податкові, бухгалтерські та фінансові консультації, а також консультації в сфері корпоративного управління. Супровід перерахованих вище питань оптимізує роботу юридичних служб наших клієнтів і витрати на її організацію.

Послуги

Послуги корпоративного управління
 • підготовка та аналіз установчих документів та корпоративних договорів, в т.ч. з іноземного права
 • формування наглядової ради і правління, призначення зовнішніх членів наглядової ради, ради директорів і правління
 • оцінка і формування служби внутрішнього аудиту (СВА)
 • організація внутрішнього нагляду за менеджментом і робота з виявлення ризиків
 • оцінка результатів роботи структур щодо можливих юридичних ризиків
Фінансовий менеджмент
 • діагностика і побудова системи внутрішнього фінансового контролю
 • фінансове планування та контроль
 • податкове планування
 • управлінська звітність
 • відновлення втрачених даних податкового обліку
 • перевірка поданої податкової звітності, при необхідності - складання та відправка уточненої
Бухгалтерський облік
 • абонентське обслуговування
 • послуги оператора окремих бухгалтерських функцій (наприклад, виплата ФОП в клієнт-банку)
 • аутсорсинг заробітної плати
 • постановка і ведення бухгалтерського обліку підприємства
 • підготовка річної, квартальної, місячної фінансової звітності
 • обробка документації, підготовка, складання і здача бухгалтерської звітності за підсумками періоду
 • внутрішній бухгалтерський аудит і інвентаризація
 • супровід проходження перевірок ДПС, НПУ та інших контролюючих органів
Відновлення бухгалтерського обліку
 • перевірка первинної документації на наявність і правильність
 • обробка, систематизація первинних документів (рахунків, накладних, платіжних доручень, касових звітів, ордерів тощо)
 • оновлення бази в «1С» відповідно до нових даних обліку
 • перевірка раніше сформованої бухгалтерської звітності, при необхідності - складання та відправка уточненої
Ведення обліку
 • аутсорсинг податкового обліку: податковий облік, підготовка і подача звітності, адміністрування збору та підготовки первинної документації, постановка та оптимізація системи обліку
 • аутсорсинг обліку та адміністрування персоналу: облік руху кадрів клієнта, формування відповідної документації, підготовка та подача звітності, підготовка інформації для нарахування заробітної плати, супровід рекрутингу та взаємодії з кадровими агентствами, проведення центрів оцінки персоналу
Юридичне представництво
 • представництво в органах державної влади
 • судове представництво
 • представництво у відносинах з контрагентами
 • представництво інтересів в громадських асоціаціях і організаціях

Фахівці

Олександра Федотова
Партнер, адвокат, к.ю.н.
Новини
Юрист ADER HABER ADER HABER Дмитро Макіян оцінив вплив закону “Про електронні довірчі ...
Експерти ADER HABER  розглянули основні законодавчі зміни у сфері агробізнесу
Эксперты ADER HABER рассмотрели изменения в законодательном регулировании альтернативной ...