Супровід господарської діяльності та адміністрування

Незважаючи на наявність юрисконсультів і юридичних служб на підприємствах, періодично виникає ряд питань, які потребують залучення зовнішніх радників, здатних не тільки виявити і виключити існуючі і можливі ризики, а й надати комплексне консультування і сформувати необхідну бізнес-стратегію, що дозволяє в подальшому уникнути подібних ситуацій.

Найбільш затребуваними послугами у клієнтів ADER HABER є податкові, бухгалтерські та фінансові консультації, а також консультації в сфері корпоративного управління. Супровід перерахованих вище питань оптимізує роботу юридичних служб наших клієнтів і витрати на її організацію.

Послуги

Послуги корпоративного управління
 • підготовка та аналіз установчих документів та корпоративних договорів, в т.ч. з іноземного права
 • формування наглядової ради і правління, призначення зовнішніх членів наглядової ради, ради директорів і правління
 • оцінка і формування служби внутрішнього аудиту (СВА)
 • організація внутрішнього нагляду за менеджментом і робота з виявлення ризиків
 • оцінка результатів роботи структур щодо можливих юридичних ризиків
Фінансовий менеджмент
 • діагностика і побудова системи внутрішнього фінансового контролю
 • фінансове планування та контроль
 • податкове планування
 • управлінська звітність
 • відновлення втрачених даних податкового обліку
 • перевірка поданої податкової звітності, при необхідності - складання та відправка уточненої
Бухгалтерський облік
 • абонентське обслуговування
 • послуги оператора окремих бухгалтерських функцій (наприклад, виплата ФОП в клієнт-банку)
 • аутсорсинг заробітної плати
 • постановка і ведення бухгалтерського обліку підприємства
 • підготовка річної, квартальної, місячної фінансової звітності
 • обробка документації, підготовка, складання і здача бухгалтерської звітності за підсумками періоду
 • внутрішній бухгалтерський аудит і інвентаризація
 • супровід проходження перевірок ДПС, НПУ та інших контролюючих органів
Відновлення бухгалтерського обліку
 • перевірка первинної документації на наявність і правильність
 • обробка, систематизація первинних документів (рахунків, накладних, платіжних доручень, касових звітів, ордерів тощо)
 • оновлення бази в «1С» відповідно до нових даних обліку
 • перевірка раніше сформованої бухгалтерської звітності, при необхідності - складання та відправка уточненої
Ведення обліку
 • аутсорсинг податкового обліку: податковий облік, підготовка і подача звітності, адміністрування збору та підготовки первинної документації, постановка та оптимізація системи обліку
 • аутсорсинг обліку та адміністрування персоналу: облік руху кадрів клієнта, формування відповідної документації, підготовка та подача звітності, підготовка інформації для нарахування заробітної плати, супровід рекрутингу та взаємодії з кадровими агентствами, проведення центрів оцінки персоналу
Юридичне представництво
 • представництво в органах державної влади
 • судове представництво
 • представництво у відносинах з контрагентами
 • представництво інтересів в громадських асоціаціях і організаціях

Фахівці

Олександра Федотова
Партнер, адвокат, к.ю.н.
Тетяна Іванович
Радник, адвокат
Новини
Юрист ADER HABER ADER HABER Дмитро Макіян оцінив вплив закону “Про електронні довірчі ...
Експерти ADER HABER  розглянули основні законодавчі зміни у сфері агробізнесу
Эксперты ADER HABER рассмотрели изменения в законодательном регулировании альтернативной ...