M&A

Супровід M&A-транзакцій містить значний комплекс етапів, кожен з яких вимагає серйозної підготовки і для належної реалізації – якісної підтримки з боку юридичного консультанта.

ADER HABER забезпечує надання всіх ключових послуг на етапі підготовки компанії до M&A, вибір контрагента і цільових об’єктів, супровід укладання угоди і подальший контроль виконання зобов’язань усіх сторін, побудова надійної системи корпоративного управління, а також захист від негативних дій контрагентів і третіх осіб.

Due diligence належить провідне місце на початкових етапах здійснення M&A-угод. ADER HABER надає комплекс послуг з всебічної перевірки активів, господарської діяльності, договірної бази потенційних і діючих контрагентів, а також самого клієнта на всіх етапах ведення бізнесу, здійснення угод і проходження перевірок державних органів на предмет наявності прихованих або явних ризиків, порушень законодавства, потенційних і поточних судових спорів.

Послуги юридичної, фінансової, податкової та стратегічного аудиту є найбільш затребуваними при проведенні реорганізації юридичної особи (при злитті, поглинанні, виділенні або поділу юридичних осіб), будівництві, отриманні фінансової підтримки, придбання великих і цінних активів (земельних ділянок, нерухомості, корпоративних прав) , а також при укладанні партнерських та агентських угод, які передбачають тривале ведення спільної господарської діяльності.

Послуги

Підготовка компанії до M&A
 • due diligence компанії і оцінка ризиків перед здійсненням M&A-угод
 • аналіз вигідності пропозиції, сумісності компаній, які об'єднуються
 • формування індивідуальної моделі злиття та поглинання
Юридичний аудит
 • дотримання корпоративного законодавства при продажі акцій / часток, а також при здійсненні великих угод з майном юридичних осіб, що входять до складу бізнесу, що продається
 • прав на об'єкти рухомого і нерухомого майна, наявності обтяжень та обмежень
 • прав на об'єкти інтелектуальної власності
 • дотримання законодавства в сфері трудових відносин
 • дотримання законодавства в сфері промисловості і охорони навколишнього середовища
 • законності здійснення діяльності, що потребує ліцензування та / або сертифікації
Фінансовий аудит
 • інвентаризація ключових активів
 • оцінка системи внутрішнього контролю
 • аналіз існуючої системи документообігу
 • аналіз доходів в розрізі сегментів діяльності та ключових контрагентів
 • діагностика витрат за елементами і в розрізі сегментів діяльності
 • аналіз ключових статей активів і зобов'язань
 • аналіз кредитного портфеля і застав
 • аналіз руху грошових коштів
 • аналіз ступеня завершеності розпочатих інвестиційних проєктів
 • події після дати балансу
 • аудит спеціального призначення: висновки по компонентах фінансових звітів, висновки щодо виконання контрактних угод, висновки з узагальнених фінансових звітів
Податковий аудит
 • оцінка правильності визначення податкової бази
 • оцінка нарахування податків по сумам та термінам на відповідність вимогам податкового законодавства
 • оцінка ризиків щодо сплати податків і зборів на заробітну плату
 • суцільна або вибіркова експертиза первинних документів і податкових регістрів на відповідність вимогам законодавства з метою оцінки помилок в їх оформленні та відображенні в обліку
 • дотримання податкового законодавства
Стратегічний аудит
 • конкурентна позиція компанії на ринку
 • маркетингова стратегія компанії і потенціал розвитку
 • система управління маркетингом і збутом
 • процеси прийняття і реалізації стратегічних рішень
 • попередня оцінка внутрішнього контрольного оточення
 • організація роботи служби внутрішнього аудиту
 • надання незалежної оцінки роботи служби внутрішнього аудиту
Супровід M&A-транзакцій і подальший моніторинг
 • розробка договірної бази з M&A-угод
 • підтримка і супровід транзакцій на всіх етапах проведення операції, включаючи фінансове моделювання, структурування, податкове консультування, участь в переговорах і підтримка при завершенні транзакції
 • послуги незалежних директорів, членів правління та наглядових рад
 • підготовка звітності для інвесторів, в т.ч. управлінської, податкової та операційної
Захист від ворожих поглинань
 • розробка стратегії для захисту від ворожих поглинань
 • представлення інтересів клієнта

Фахівці

Олександра Федотова
Партнер, адвокат, к.ю.н.
Новини
ADER HABER продовжує посилювати свої позиції в національному рейтингу «50 ПРОВІДНИХ ЮРИДИЧНИХ ...
Юридична фірма ADER HABER визнана IFLR1000 2020