Управління приватним капіталом

Правильний підхід до планування і збереження особистих активів допомагає не тільки забезпечити безпеку накопиченого капіталу, але і примножити його. Управління приватним капіталом – послуга, яка охоплює всі аспекти життя людини, – від фінансових і юридичних питань до приватних, пов’язаних з нерухомістю та коштовностями, а також нюанси сімейного права та спадщини.

Ефективне управління ризиками та формування надійної фінансової та корпоративної структури бізнесу на національному та міжнародному рівнях з урахуванням питань подальшого успадкування та особливостей корпоративного управління стає можливим завдяки активному залученню професіоналів ADER HABER.

Необхідно усвідомлювати, що в умовах постійних змін законодавства в сфері антикорупційної діяльності та контролю за бенефіціарною власністю будь-які дії з метою подальших публічних кампаній приватного клієнта вимагають підтримки з боку юридичної фірми з питань комплексного консультування та побудови системних стратегій управління ризиками та супроводу інтересів на всіх етапах розвитку необхідного формату репутації. Саме тому виявлення і подальше усунення явних і прихованих ризиків для заняття громадською діяльністю стає однією з важливих послуг в складі офісу управління капіталом.

Послуги

Управління капіталом
 • створення трастів і інших механізмів довірчого управління власністю
 • рекомендації по передачі бізнесу і активів
 • супровід в процесі приватного інвестування
 • банківські послуги, відкриття рахунків в іноземній юрисдикції
 • податкові консультації приватних осіб
 • подача декларацій
 • благодійність
Майнові питання
 • придбання, оформлення та продаж нерухомості в Україні і за кордоном
 • майнове планування і управління майном сім'ї
 • придбання, оформлення та продаж витворів мистецтва та інших активів
Сімейне право
 • оформлення шлюбних договорів
 • супровід процедур розлучення і поділу майна
 • усиновлення та опікунство
 • сімейний адвокат
Управління репутацією
 • консультації з питань комплексного планування кар'єри держ. службовця і політика в розрізі локального антикорупційного пакета законів і кращих світових практик, зокрема поняття конфлікту інтересів та його запобігання
 • «сліпі трасти» як інструмент уникнення конфлікту інтересів
 • юридичний аудит договорів управління майном та цінними паперами щодо наявності конфлікту інтересів
 • складання договорів управління корпоративними правами
 • консультування з е-декларування
 • консультування з питання оподаткування
Трасти та фонди
 • розробка оптимальних структур володіння приватним капіталом
 • консультування з питання оподаткування
Розробка моделей пасивного отримання доходів від володіння активами з оптимальними податковими наслідками
 • моделі отримання дивідендів
 • консультування з питання оподаткування
 • моделі володіння об'єктами інтелектуальної власності та отримання роялті від їх використання
 • моделі завезення засобів в Україну для фінансування власного бізнесу через отримання позик і кредитів, з майбутньою виплатою відсотків
Послуги довірчого управління
 • розробка стратегії і формування портфеля
 • консультування, як по МАМ-рахунках (Multi Account Manager), так і по РАММ-рахунках (Percentage Allocation Management Module)
 • супровід брокерських угод і договорів довірчого управління активами
 • консультування з питання оподаткування