Податковий консалтинг

ADER HABER надає комплексні послуги в сфері податкового консультування, як на етапі створення бізнесу, так і в процесі супроводу господарської діяльності. Наш підхід об’єднує і юридичну, і економічну спеціалізації, що дозволяє різнобічно дослідити питання клієнтів, в т.ч. із залученням технічних фахівців і експертів.

Послуги

Податкове консультування
 • перевірка діючої на підприємстві системи оподаткування з метою усунення системних помилок в податковому обліку і зменшення податкових ризиків
 • підготовка до податкової перевірки, діагностика ризиків
 • виявлення податкових порушень і надання рекомендації щодо їх усунення
 • підтримка в комунікаціях з податковими службами і підготовка позицій / аргументації
 • розробка стратегії оскарження рішень податкових органів
 • надання консультацій та методологічної допомоги для ефективної організації податкового обліку та оптимізації податкового навантаження
 • консультування з питань оподаткування іноземних компаній і їх представництв в Україні
Розробка моделей пасивного отримання доходів
 • моделі отримання дивідендів
 • моделі володіння об'єктами інтелектуальної власності та отримання роялті від їх використання
 • моделі заведення коштів в Україну для фінансування власного бізнесу через отримання позик і кредитів, з майбутньою виплатою відсотків
Незалежна перевірка податкової звітності
 • перевірка системи податкового обліку на підприємстві
 • оцінка податкового навантаження
 • діагностика схеми податкового планування і оптимізації оподаткування
 • аналіз звітів з податкових перевірок і судових справ з податковою службою та іншими контролюючими органами
 • виявлення та оцінка ключових податкових ризиків і надання рекомендацій по їх усуненню
 • консультування з питань впливу останніх змін податкового законодавства на діяльність компанії
Податкове планування
 • відчуження необоротних активів
 • купівлі-продажу товарів / надання послуг і виконання робіт
 • купівлі-продажу бізнесу, в тому числі у формі корпоративних прав або акцій компаній
 • податкове супроводження угод
Новини
Дисконтування довгострокової заборгованості: особливості обліку для платників єдиного податку
Legal 500 EMEA 2020: ADER HABER досягає вражаючих результатів
ФОП за 10 хвилин: зареєструвати неможливо, подати заявку – так