Комплаєнс

Супровід послуг в сфері комплаенса передбачає комплексне консультування і аудит діяльності клієнта і його контрагентів на предмет відповідності чинному законодавству, в т.ч. в питаннях корпоративних управління та етики, а також антикорупційної діяльності.

ADER HABER проводить аудит всіх бізнес-процесів, а також готує стратегії щодо впровадження положень майбутнього законодавства та міжнародних норм в корпоративні та статутні документи компанії.

Компанія також надає комплекс послуг по виявленню порушень у фінансовій системі та системі безпеки, оцінці ефективності внутрішніх політик, в т.ч. фінансових, з питань наявності непередбачених фінансових витрат в діяльності клієнта і контрагентів.

Критично важливим продуктом в рамках даного напрямку є супровід фінансових розслідувань шахрайства, яке включає цілий ряд фінансових, бухгалтерських, податкових та судових дій по виявленню методів вчинення порушень, суб’єктів порушень, їх контрагентів, а також з питань виявлення вразливостей в системі та їх запобігання.

Послуги

Розробка внутрішньої документації
 • комплаєнс програми
 • кодекс поведінки (сode of сonduct)
 • кодекс корпоративної етики
 • інструкція про порядок комунікації з партнерами та іншими контрагентами
 • інструкція про порядок комунікації з контролюючими органами
Комплаєнс-аудит бізнес-процесів
 • аудит бізнес-процесів з метою виявлення потенційно проблемних зон в рамках антимонопольного права і практики Антимонопольного комітету України, антикорупційної політики, діяльності НАБУ, САП, можливих порушень UK Bribery Act, FCPA.
 • впровадження та моніторинг ефективності compliance програм
 • підтримка і консультування compliance officer і керівництва компанії з метою ефективного дотримання compliance програми
Форензік-аудит
 • аналіз діючих систем безпеки компанії
 • оцінка процедур і внутрішніх політик
 • перевірка ефективності діяльності і оцінка фінансових втрат за напрямками: виробництво, закупівлі, продажу
Розслідування шахрайства
 • проведення судово-бухгалтерського аудиту
 • виявлення фактів здійснення проблемних або ризикованих операцій, недотримання виконання процедур управління ризиками
 • виявлення фактів привласнення активів, незаконного користування активами, завищення витрат, заниження доходів, корупції, конфліктів інтересів
Новини
ADER HABER продовжує посилювати свої позиції в національному рейтингу «50 ПРОВІДНИХ ЮРИДИЧНИХ ...
Експерти ADER HABER Law Firm – серед кращих юристів України
Радник ADER HABER  Тетяна Іванович наголосила на необхідності дотримання вимог комплаєнсу в HR