Новини

12 ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН, ЯКІ НАМ ПРИНЕСЕ 2023 РІК      

31 Грудня 2022

Віктор ЗАЛІЗНЮК, радник, керівник практики Government Relations

https://bit.ly/3X5Govs

Всі ми живемо в час, коли головні новини для нас — новини з фронту. Але нормальна робота держави і забезпечення фронту прямо залежить від бізнеса, який, по суті, забезпечують надійний тил.

Традиційно низка законодавчих новел вводиться в дію з початком нового бюджетного періоду — початком нового року.

1. Відмова від паперових звітностей. 16 серпня ухвалено Закон України «Про офіційну статистику», який визначає основи функціонування національної статистичної системи, компетенцію та повноваження органів державної статистики. Цей Закон розроблено на базі рамкового регламенту Євросоюзу. Це дозволить створити IT-платформи, де всі процеси — від завантаження даних до розповсюдження — автоматизовані та не залежать від людини. Це пришвидшить отримання якісних даних, заощадить бюджет й людські ресурси. Важливим моментом для бізнесу є повна відмова від такого анахронізму як паперової звітності.

2. Нові правила для пунктів обміну валют. 3 листопада внесено зміни до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, яким передбачається встановлення нових правил сплати податку на прибуток для обмінників. Зокрема, небанківські фінансові установи отримають новий обов’язок зі сплати фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток за кожний структурний підрозділ, який здійснює торгівлю валютними цінностями у готівковій формі. Його потрібно буде платити щомісяця.

Всі пункти обміну іноземної валюти підлягають внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, ведення якого здійснюється Національним банком України у визначеному ним порядку.

Торгівля валютними цінностями у готівковій формі у пунктах обміну іноземної валюти, що підлягають внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, але не внесені до нього, з початком нового року буде забороненою.

Ухвалений Закон сприятиме зменшенню тіньової складової небанківського сегменту готівкового валютного ринку за відсутності мотивації для небанківських фінансових установ приховувати реальні обсяги валютно-обмінних операцій, а також можливому зменшенню бюджетних витрат на виконання державними регуляторами наглядових функцій за відповідною діяльністю.

3. Дещо оновлюються законодавчі норми, що регулюють діяльність акціонерних товариств. Зокрема це стосується:

 • запровадження механізму проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування;
 • приведення ряду норм (щодо представництва акціонерів, злиття, приєднання, виділення та поділу акціонерних товариств) у відповідність до законодавства ЄС;
 • надання можливості запровадження однорівневої структури управління товариством;
 • розширення кола осіб, яким надано право звертатися до суду з похідним позовом;
 • врегулювання питання відповідальності посадових осіб акціонерних товариств, зокрема шляхом передбачення механізму відшкодування ними збитків, встановлення обмеження щодо зайняття посад в товаритстві та можливості дострокового припинення повноважень посадових осіб у разі завдання такими особами збитків товариству;
 • запровадження діяльності радника з корпоративних прав;
 • врегулювання питання запровадження в посади корпоративного секретаря;
 • виключення із Закону “Про акціонерні товариства” норм, які вимагають існування в акціонерних товариствах ревізійної комісії (ревізора);
 • запровадження механізму обліку часток ТОВ/ТДВ в обліковій системі Центрального депозитарію цінних паперів.

У той же час, до сумнівних положень варто віднести виключення норми щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

Таким чином, створюється ситуація, за якої акціонери приватного акціонерного товариства будуть обмежені у правах щодо переважного придбання акцій товариства.

4. На початку вересня ухвалено Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку», який визначає правила введення в обіг або надання будівельної продукції на ринку, а також застосування щодо такої продукції знака відповідності технічним регламентам.

Цей Закон встановлює основні вимоги до споруд та суттєві характеристики будівельної продукції; порядок декларування показників будівельної продукції та застосування знаку відповідності технічним регламентам; обов’язки суб’єктів господарювання; регламентні технічні специфікації; органи технічної оцінки; порядок здійснення державного ринкового нагляду і державного контролю будівельної продукції.

Позитивні очікування від ухвалення цього акту законодавства:

 • подолати проблему масового фальсифікату на ринку будівельної продукції України;
 • забезпечити дієвий ринковий нагляд за якістю будівельної продукції;
 • створити умови (усунути технічні бар’єри) щодо вільного обігу будівельної продукції на ринку України та ЄС;
 • «розблокувати» вихід вітчизняним виробникам на європейський ринок будівельної продукції;
 • збільшити залучення міжнародних інвестицій в Україну.

5. Внесено зміни до Закону України «Про туризм” щодо розширення кола суб’єктів надання готельних послуг». Документ має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні та, як наслідок, збільшення популярності внутрішнього туризму. Законом деталізовано поняття договору на готельне обслуговування.

6. Ухвалено базовий Закон України «Про Митний тариф України» У наслідок чого з 1 січня 2023 року буде забезпечено:

 • приведення товарної номенклатури України у відповідність до вимог Гармонізованої системи опису та кодування;
 • адаптацію митної статистичної системи України до міжнародних методів, митних стандартів класифікації та гармонізації зовнішньоторговельної документації;
 • усунення розбіжностей у версіях систем української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності України та країн – торговельних партнерів;
 • спрощення процедури митного оформлення товарів під час здійснення зовнішньоторговельних операцій.

При цьому Законом не передбачається зміна ставок ввізного мита на товари, а лише зміна класифікації окремих товарів згідно з УКТЗЕД.

7.З 1 січня 2023 року зміняться ставки за податковими зобов’язаннями з екологічного податку.

Так, відповідно до вимог пункту 37 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу України за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року включно.

Зазначені зміни покликані збільшити надходження від сплати екологічного податку, але одночасно і збільшать витрати бізнесу на 30 відсотків (порівняно з системою оподаткування 2022 року).

8. З 1 січня 2023 року зміняться ставки акцизного податку на тютюн та промислові замінники тютюну.

Крім того, закінчується тимчасова дія до 1 січня 2023 року, умов сплати акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), вироблених до 1 квітня 2022 року, в тому числі іноземними виробниками, та не реалізованих кінцевим споживачам до 1 квітня 2022 року, які здійснювались у порядку та на умовах, що діяли до 1 квітня 2022 року .

9. Ще одна новела Податково кодексу України, передбачає, що сільськогосподарському товаровиробнику, який має на меті підтвердити статус платника єдиного податку четвертої групи у 2023 році та в якого частка власного сільськогосподарського товаровиробництва за 2022 рік є меншою ніж 75 відсотків, необхідно разом з податковою звітністю платника єдиного податку четвертої групи подати копію рішення обласної ради про наявність обставин непереборної сили в регіоні, в якому такий платник здійснює свою діяльність та значиться постраждалим внаслідок проведення на його земельних ділянках бойових дій або їх тимчасової окупації збройними формуваннями російської федерації.

10. З 1 січня 2023 року скасовується звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції.

Зокрема, до такої програмної продукції відносяться результати комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них, криптографічні засоби захисту інформації.

На сьогодні на розгляд Верховної Ради України внесено Проект Закону яким пропонується продовжити ще на 5 років дію даної пільги. Однак, поки це лише проект.

11. Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів» (набере чинності 1 квітня 2023 року.) іноземцям буде надано можливість стати електронним резидентом (е-резидент) України без необхідності переїжджати фізично. Звичайно з відповідними обмеженнями, що стосуються громадян держави-агресора.

12. Передбачено зупинення дії Закону про індексацію доходів населення у 2023 році.

Відповідно нараховувати індексацію щодо зарплати у 2023 році вже не потрібно. Відтак, востаннє проводити індексацію потрібно буде в грудні 2022 рок.

Команда

Віктор Залізнюк
Радник, адвокат
Ще новини
ДОГОВОРИ РОЗТЕРМІНУВАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ЧИ МАЄ ПРАВО ЗАБУДОВНИК НАРАХОВУВАТИ ПЕНЮ?
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОСТОВІРНІ ПУБЛІКАЦІЇ У СОЦМЕРЕЖАХ: НАРОДНІ ОБРАНЦІ ...
ADER HABER – ЛІДЕР У 8-МИ ЮРИДИЧНИХ ПРАКТИКАХ